Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Hãng sơn Mạnh Long Inc

Hãng sơn Mạnh Long Inc có cơ cấu tổ chức hoàn thiện, với nhiều phòng ban. Đứng đầu Hội đồng quản trị có nhiệm vụ giám sát hoạt động của bộ máy quản lý Hãng sơn Mạnh Long Inc. Kế đến là các giám đốc, phó giám đốc đóng vai trò vận hành hoạt động của Hãng sơn Mạnh Long Inc, đưa ra các quyết định sản xuất, kinh doanh & phát triển có định hướng, điều phối hoạt tổng thể của tập thể Hãng sơn Mạnh Long Inc. Các phòng ban gồm phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự và nhà máy sản xuất thực thi các quyết định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *